به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، طى جلسه هفتگى شوراى اجرایى آستان، نیازهاى بخش هاى ادراى و خدماتى آستان جهت استقبال از زائران طى ایام اربعین حسینى مورد بررسى قرار گرفت .

رئیس شوراى اجرایى و جانشین تولیت طى این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت بسیج کردن تمامى نیروها و امکانات جهت خدمت رسانى به زائران از همه جاى دنیا، دستورات لازم را جهت تأمین نیازهاى کلیه بخش هاى آستان صادر کرد .

مسؤول بخش خدمات خارجى آستان طى این جلسه پیشنهاد کرد یک تیم خدماتى ویژه براى استراحتگاه هاى خارجى حرم مطهر تشکیل شود تا نیازهاى زائران در این اماکن بر طرف گردد .

هم چنین رئیس بخش تبلیغات نیز به نوبه خود گزارش مفصلى از برنامه تبلیغاتى این بخش طى ایام اربعین ارائه کرد. وى طى ارائه گزارش خود تاکید کرد : کار تبلیغات مسأله اى بسیار مهم بوده و جهت پوشش خبرى این ایام تابلوهاى تبلیغاتى مناسب و برنامه هاى رادیویى ویژه در رادیوى آستان تدراک دیده ایم. واحد خبر رسانى و شعبه اینترنت نیز به نوبه خود آمادگى هاى لازم را براى این ایام به انجام رسانده اند.

 


به نقل از شیعه ویوز