گزارش تصویری زیر مراسم خیمه سوزان روز عاشورای حسینی را نشان می‌دهد.