به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، فرماندهی عملیات فرات مرکزی طرحی امنیتی برای تامین امنیت زائران شرکت کننده در مراسم اربعین حسینی در کربلای معلی تهیه کرده است.

بر اساس این طرح وزارت خانه های کشور و دفاع عراق تجهیزاتی ارسال خواهند کرد و عملیاتی پیشگیرانه نیز برای تامین امنیت کاروان های زائران انجام خواهد شد.

فرماندهی عملیات فرات مرکزی این طرح را در سه صفحه تهیه کرده است تا امنیت میلیون ها زائری را که برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام به کربلای معلی می آیند تامین کند. استقرار تجهیزات ثابت و متحرک کشف مواد منفجره از جمله بخش های این برنامه به شمار می رود. تعدادی از زنان داوطلب نیز در اجرای این طرح همکاری خواهند کرد.

اجرای عملیات پیشگیرانه به انهدام کانون های تروریسم و تحقق فضایی امن برای زائران در کربلای معلی کمک کرده است.

 


به نقل از ابنا