حضرت محسن، فرزند امام سوم شیعیان حضرت حسین بن علی علیه السلام و نوه امیرالمومنین علیه السلام است .

   در سوریه تروریست های سلفی در اقدامی کینه ورزانه بارگاه مطهر حضرت محسن بن حسین علیه السلام در منطقه \"مشهد\" شهر حلب  واقع در سوریه را منفجر کردند.