به گزارش کرب‌و‌بلا، موشن گرافیک زیر راهنمایی‌هایی را در مورد سفر اربعین در اختیار زائران قرار می‌دهد.
اگر شما هم از زائرین اربعین حسینی هستید فیلم زیر را حتما ببینید.