به گزارش کرب‌و‌بلا، فیلم زیر راهنمای جامع و کامل پیاده‌روی اربعین حسینی را در اختیار زائران قرار می‌دهد.