به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، نیروهای رژیم آل‎خلیفه در ادامه عملیات ضدشیعی خود٬ با یورش بردن به مناطق مختلف بحرین٬ به نماد های مذهبی شیعیان اهانت کردند.

این نیروها با ورورد به منطقه "دارکلیب" بنرهای مربوط به ماه محرم را پاره کرده و سپس متواری شدند.

ماموران این رژیم مردم انقلابی بحرین را تهدید کردند٬ درصورتیکه نمادهای شیعی دیگری در رابطه با ماه محرم بسازند با عاملان آن برخورد کرده و نمادها را سریعا ویران خواهند کرد.

البته این اولین باری نیست که آل خلیفه دست به اقدامات ضدشیعی می‎زند. این رژیم جنایتکار چندی پیش در آخرین اقدام خود٬ تمثالی تحت عنوان "کشتی امام حسین علیه السلام" در منطقه "الجوفیر" را نیز تخریب کرد.

بیش از دوسال است که رژیم آل‎خلیفه برای روی کار ماندن از هیچ اقدامی حتی ورود شبانه به منازل مردم فروگذار نکرده است.

 

457513.jpg

 

457514.jpg

 


به نقل از ابنا