در ادامه گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی ازشهرهای مختلف ایران را می‌بینید.