همایش شیر‌خوارگان حسینی چند سالی است مصادف با اولین جمعه در دهه اول ماه محرم به یاد شیرخواره شش ماهه امام حسین (ع) برگزار  می‌شود.

 

Untitled.png