صفحه ورود:

با رفتن به سامانه «سماح» (به آدرس samah.haj.ir) صفحه زیر برای شما به نمایش در می آید.

Capture11.JPG


ثبت نام:

متقاضی ضمن مطالعه نکات مربوطه و قبول شرایط با وارد کردن عبارت امنیتی و کلیک بر روی گزینه «شروع ثبت نام» وارد صفحه ثبت نام می شود.


two.JPG

مرحله ثبت اطلاعات:
در این مرحله باید اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام به صورت صحیح وارد شود.
تذکر: ثبت اعضای گروه در همین مرحله و بعد از ثبت سرگروه صورت می پذیرد، پس از ثبت کلیه اعضای گروه دکمه «ثبت و اضافه به لیست» کلیک شود.

سومی.JPG

 

مرحله ثبت خدمات درخواستی:


42.JPG

 

مرحله تائید اطلاعات:

51.JPG

 

ویرایش:

61.JPG

 

مرحله پایان ثبت‌نام:

هفتمی.JPG


پیگیری وضعیت و ویرایش اطلاعات فردی:

بعد از پایان ثبت نام و قبل از مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی، در صورتی که اطلاعات ثبت شده، نیاز به ویرایش داشتند،
سرگروه می‌تواند با استفاده از کد رهگیری ارائه شده در مرحله پایانی، اقدام به ویرایش اطلاعات کند.

9_(2).JPG

101.JPG

8_(2).JPG