فهرست سخنرانی های کوتاه و شنیدنی مقام و فضایل حضرت عباس (ع):

مقام سقا | زیارت نامه ماهغریب نواز | تعمیر قبر  

(با انتخاب هر یک از موارد فوق به پایین همین صفحه و محل قرار گیری آن مطلب منتقل خواهید شد.)


1. مقام سقاآیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی

مقام و فضیلت حضرت عباس

دانلود


2. زیارت نامه ماه / دکتر محمد دولتی

زیارت نامه حضرت عباس از زبان امام زمان

دانلود


3. غریب نواز / حجه السلام والمسلمین عبد الحسین بندانی نیشابوری

دستگیری حضرت عباس (ع) از فردی سنی به خاطر اشک

دانلود


4. تعمیر قبر/ دکتر محمد دولتی

داستان تعمیر قبر حضرت عباس (ع)

دانلود