سکه‌های ولایتعهدی امام رضا (ع) به تاریخ 202 و203 هجری قمری از جمله سکه‌های بسیار نفیس این مجموعه است.