صویری از دوران نوجوانی شاه مغرب در کلاس درس، این روز‌ها توجه مردم این کشور را به خود جلب کرده است.

در این تصویر «محمد ششم» ولی‌عهد وقت مغرب، بیت معروفی از فرزدق شاعر اهل بیت در مدح حضرت امام سجاد (ع) را با گچ بر روی تخته سیاه می‌نویسد.

این شعر که با مطلع «هذا الذی تعرف البطحاء وطأتهُ *** والبیت یعرفه والحلّ والحرمُ» آغاز می‌شود، از مشهور‌ترین اشعاری است که در مدح ائمه اطهار (ع) و خطاب به «هشام بن عبدالملک» خلیفه اموی بیان شده است. خلیفه اموی که در جوار کعبه معظمه، از احترام و تکریم حضرت زین العابدین از سوی مردم در هنگام لمس حجر الاسود به شگفت آمده بود، وانمود کرد که آن حضرت را نشناخته؛ و فرزدق که در آنجا حاضر بود ابیاتی سرود که از رسا‌ترین و ماندگار‌ترین اشعار عربی است.

صفحه مربوط به پادشاه مغرب در فیسبوک که این تصویر را منتشر کرده، نوشته است که «پادشاه مغرب محمد ششم، در زمان ولی‌عهدی، در کلاس مشغول نوشتن بیت شعری در مدح نواده پیامبر اکرم (ص) است».

در این تصویر بیت اول شعر به خط آموزگار ولی عهد (که در تصویر مشاهده می‌شود) نوشته شده و خود او با خطی که نشان از سطح سواد وی در آن مرحله دارد، در حال نگارش بیت دیگری از این شعر است که می‌گوید:

«هذا ابن فاطمه إن کنتَ جاهله *** بجده أنبیاء الله قد ختموا»؛ این فرزند فاطمه است، اگر او را نمی‌‌شناسی!‌‌ همان که جدش آخرینِ پیامبران الهی بود..