در خصوص کتاب «امام حسین (ع) در قرآن» شهید «سید مهران حریرچیان» از جانبازان هشت سال دفاع مقدس بود که سال‌های بعد از جنگ را با وجود سوغات‌های جبهه‌ها، دمی از تلاش در تربیت شاگردان صالح آرام ننشست و همیشه در تب و تاب خدمت به همنوعان بود. جلسات هفتگی و ماهانه وی از جمله خاطراتی است که برای همه آنان‌که از وجود نورانی‌اش بهره‌مند شدند، برای همیشه ثبت شده است. یکی از این خاطرات،‌ مجموعه سخنرانی‌های این استاد شهید در مورد امام حسین (ع) در آیات نورانی قرآنی است که به تازگی جمع آوری شده و به عنوان دفتر چهارم از سخنرانی‌های ایشان با عنوان «امام حسین (ع) در قرآن» به چاپ رسیده است.

این مجموعه سخنرانی‌ها با تعریف نفس و انواع تقسیم بندی‌های آن شروع می‌شود و در ضمن سخنانشان مخاطب را به سمت و سوی این موضوع پیش می‌برد که نفس ارزشمندترین گوهر انسانی است و در ادامه آن به تعریف نفس مطمئنه معرفی می‌نماید.

«سید مهران حریرچیان» در این کتاب ویژگی‌های نفس مطمئنه را این طور ذکر می‌کند: امر به اوامر الهی،‌ عدم شک و تردید، صاحب مقام یقین شدن از راه شهود، صاحب مقام ذکر، راضی به تدبیرات الهی، بهجت و شوق به لقای الهی، تشخیص درست خیر و شر، در اوج اقتدار، صاحب مقام حمد، قطع امید از غیر خدا و توجه اداره خداوند.

این کتاب که با قطع جیبی به بازار آمده، توسط انتشارات «حدیث راه عشق» به چاپ رسیده است.