طرح ترفیع گنبد امام حسین (ع) را به حرم مطهر ارائه کرده که پس از توافق و عقد قرارداد در سال 92 وارد مرحله اجرایی آن شده است.

در این پروژه که پس از 700 سال به دست ایرانی‌ها و ستاد بازسازی کرمان انجام خواهد شد گنبد مطهر 7. 5 متر بالاتر قرار خواهد گرفت.

طراحی این طرح توسط پروفسور سلاجقه از اساتید دانشگاه کرمان انجام شده است و در قالب همین پروژه 4 ستون عریض دور ضریح مطهر نیز به 8 ستون با ابعاد کوچکتر تبدیل می‌شود.

در حال حاضر مطالعات ژئوتکنیک آن در حال سپری شدن است و سازه اسکلت پیش ساخته گنبد آن نیز در حال ساخت است و فاز مطالعات ساخت خشتهای گنبد نیز انجام شده است.

حرم حضرت سیدالشهداء از ابتدا تا کنون 8 بار تخریب و به دست محبان اهل بیت (ع) ساخته و بازسازی شده است.

 

413818_728_(1).jpg

 

 413818_728_(2).jpg

 

 413818_728_(3).jpg