وزارت دفاع عراق از کشف و خنثی سازی چند بسته بمبگذاری شده در غرب استان کربلا خبر داد.

وزارت دفاع عراق در بیانیه ای اعلام کرد تعدادی بسته بمبگذاری شده در غرب استان کربلا کشف و خنثی شده است.

در این بیانیه آمده است فرماندهی عملیات فرات مرکزی و فرماندهی پلیس استان کربلا عملیاتی مشترک در مناطق صحرایی غرب این استان اجرا کردند.

وزارت دفاع عراق افزود این عملیات به کشف چند بسته بمبگذاری شده به شکل کیسه های پر از ماده نیترات و آمونیاک منجر شد که در همان محل منفجر شدند.