به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایروان، « رساله حقوق امام سجاد (ع) » به زبان ارمنی ترجمه و منتشر شد.

گفتنی است محتوای این کتاب که با همکاری مجمع جهانی اهل بیت (ع) انتشار یافت، مشتمل بر ترجمه پنجاه فراز از توصیه‌های حقوقی چهارمین امام و پیشوای شیعیان حضرت امام زین العابدین (ع) می‌باشد.

شمارگان نشر این اثر به تعداد 500 نسخه به چاپ رسیده است که در مراکز فرهنگی، آموزشی، علمی و دینی کشور ارمنستان توزیع شد.

همچنین صفحات آغازین این مجموعه به زندگانی و شخصیت آن امام همام اشاره دارد.