رسانه های مختلف داخلی و خارجی به پوشش این مراسم باشکوه پرداختند که در ادامه با هم به مرور تیتر روزنامه های کشور بعد از برگزاری پیاده روی 20 میلیونی اربعین می پردازیم.