استقرار بیش از 4150 هیات و موکب خدماتی حسینی در سه محور منتهی به کربلا از استان ذی قار به شرح ذیل: 
1- محور اول مسیر شهرستان «الجبایش» است که زائران با عبور از شهر «الدخیل» و شهرستان «ناصریه» مرکز استان ذی قار و سپس عبور از شهر «البطحاء» به این شهر می‌رسند. اهالی این مناطق با عبور از این مسیر به سمت کربلا حرکت می نمایند. 
2- محور دوم مسیر شهر «الطار» می باشد که زائران با عبور از شهر «الگرمه» و شهرستان «سوق الشیخ» و شهر «الفضیله» و سپس مرکز شهر ناصریه و سپس شهر «البطحاء» به سمت کربلا حرکت می کنند. اهالی استان بصره و مناطق مذکور از این مسیر برای رسیدن به کربلا استفاده می کنند. 
3- محور سوم مسیر شهرستان «الغراف» و «الشطره» و شهر «النصر» و شهرستان «الرفاعی» و شهر «القلعه» تا شهرستان «الفجر» از توابع استان دیوانیه می باشد که اهالی استان میسان از این مسیر برای حرکت به سمت کربلا استفاده می نمایند.


حضور و مشارکت بیش از 25 هزار نیروی نظامی و امنیتی از پلیس، ارتش و وزارت دفاع 
استقرار 55 مرکز پاسخ به سوالات شرعی زائران که حسب دستور مرجعیت عظمای جهان تشیع و با نظارت حرمین مطهر حسینی و عباسی مستقر شده و به پاسخگوئی به مسائل شرعی می پردازند. 
عکاسان حرم مطهر حسینی تصاویر ذیل را از محورهای سه گانه فوق برای شما دوستدار اهل بیت رصد و مخابره نموده اند.