«احمد الربح» فعال حقوق بشر عربستانی و رئیس موسسه حقوق بشر شرق عربستان در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که این جوانان به دلیل برافراشتن پرچم «یا حسین» به جای پرچم عربستان بر فراز یک مدرسه به زندان محکوم شده‌‌اند.

 

یک کاربر دیگر سعودی ادعا کرده که این جرم در چارچوب جرائم مربوط به خیانت ملی بررسی شده است.

بر پایه قوانین کشورها، به عدم وفاداری مجرمانه اشخاص نسبت به منافع میهن خود، خیانت بزرگ یا خیانت ملی گفته می‌شود.

شرکت کردن در جنگ علیه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، جاسوسی در نیروهای نظامی کشور، دیپلمات‌ها یا سرویس‌های اطلاعاتی کشور برای نیروهای بیگانه و سوءقصد به رهبر یا رئیس کشور از جمله موارد خیانت بزرگ به شمار می‌آید.

خیانت بزرگ از جرایم سنگین به‌شمار می‌آید و کیفر آن در بسیاری کشورها مرگ است.