مردم مناطق جنوبی عراق برای شرکت در آیین اربعین حسینی با پای پیاده از شهر فاو و بصره به سوی کربلای معلا حرکت خود را آغاز کردند.
بنابر این گزارش، حرکت میلیونی مردم از جنوب عراق به سوی کربلا آغاز شده است.
ابومیثاق الازیز جاوی، نماینده مرکز هیات های عاشورایی در بصره در جنوب عراق در مصاحبه خاطرنشان کرد: یک هیات بزرگ مردمی از بصره راهی کربلا شده است.
ابومیثاق گفت: امنیت مسیر حرکت هیات عاشورایی بصره به سوی کربلا از طریق هماهنگی با نیروهای امنیتی تأمین خواهد شد.
وی افزود: تاکنون 800 هیات عاشورایی به سوی کربلا حرکت کرده اند.
حیدر الحلی، یکی از روحانیون عراق، در مصاحبه با خبرنگار العالم اظهار داشت: تعداد زیادی از زوار کشورهای مختلف برای احیای اربعین حسینی راهی کربلای معلا می شوند.
یکی از شرکت کنندگان در هیات عاشورایی بصره تأکید کرد: ما 700 کیلومتر را با پای پیاده در 9 روز، برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلا طی خواهیم کرد.