فراخوان «امام حسین (ع) کیست؟» با همکاری جمعیت های خیریه در انگلیس انجام شده است. 

«عون نقوی» سخنگوی این فراخوان گفت: امام حسین (ع) یک الگوی انسانی است که به ما درس عزم، فداکاری و ثبات آموخت به همین دلیل این فراخوان برای مسلمانان و پیروان سایر ادیان برای ترویج این ارزش ها و حرکت در مسیر ایشان مهم است. 

این فراخوان تاکنون برای ایجاد یک الگوی مردمی جهانی در 40 شهر جهان ارائه شده است.

«حنیف احمد» استاد فلسفه اسلامی و عضو این فراخوان گفت: «امام حسین (ع) فقط نماد یک مذهب نیست، بلکه سمبل بشریت است به همین دلیل این فراخوان سهم بسزایی در تغییر چهره مخالفان دین اسلام در انگلستان دارد و مردم از شخصیت این امام همام، برای ایستادگی در برابر ظلم و تحقق عدالت، الهام خواهند گرفت».    

ما در ماه محرم شاهد فعالیت گسترده اعضای این فراخوان در زمینه توزیع آب، غذا و اهدای خون بر اساس پیام انسانی حضرت امام حسین (ع) در روز عاشورا هستیم.

مصطفی خان عضو فراخوان «امام حسین (ع) کیست؟» به شبکه العالم گفت: حتی در اهدای خون، پرستاران و پزشکان غیرمسلمان هم شرکت می کنند که ما از طریق آن ایده اصلاح طلبی و فداکاری امام حسین (ع) برای نجات زندگی بشریت را تشریح می کنیم.