به دلیل برگزاری مراسم مذهبی شیعیان و همچنین عزادارای های عاشورا در ماه محرم فشار زیادی به زندانیان وارد می گردد.
در طول چند روز اخیر تعدادی از شیعیان بازداشت شده جدای از این که در معرض اهانت کلامی قرار گرفتند، توسط مسوولین امنیتی از زندان های عمومی خارج شده و به زندان های انفرادی انتقال داده شدند .
مسوولین امنیتی همچنین در برابر دیدگان زندانیان شیعه، به امام حسین علیه السلام اهانت می کنند.