سال‌هاست بی‌آبی جان خاکش را گرفته از تشنگی، درخت‌ها تکیده و زمین خشکیده و مدت‌هاست هیچ کشاورزی در آن، در انتظار فصل درو به سر نمی‌برد. ابر سیاه بی‌آبی بر زندگیشان سایه افکنده و برای همین، اهالی، روستا را ترک کرده‌اند و تنها دو روز از سال در تاسوعا و عاشورای حسینی به روستا بازمی‌گردند، سیاه می‌پوشند و با چشم‌های خشکیده در عزای حسین‌(ع) اشک می‌ریزند.