سرلشکر «عثمان الغانمی» با اشاره به حضور این تعداد زائر در مراسم عاشورا بر موفقیت آمیز بودن طرح امنیتی ویژه محرم امسال تاکید کرد.

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق هم از همه نهادهای نظامی، وزارتخانه ها و تولیت آستان های مقدس امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) که برای تأمین امنیت مراسم عاشورای حسینی و میلیون ها زائر داخلی وخارجی تلاش کردند، قدردانی کرد.
العبادی افزود: همکاری زائران داخلی و خارجی با نیروهای امنیتی برای برگزار شدن  مراسم عاشورای حسینی به بهترین نحو نیز جای تشکر دارد.
نخست وزیری عراق خاطرنشان کرد: ما از خداوند متعال می خواهیم که عاشورای حسینی به عاملی برای وحدت همه اقشار مردم عراق برای پاکسازی این کشور از عوامل گروه تروریستی داعش و برقراری آرامش و امنیت در همه مناطق تبدیل شود.

خبر مرتبط