غانم العنکوشی رئیس پلیس استان کربلا گفت: فرماندهی پلیس طرح امنیتی برای حمایت از هیئت های عزاداری و زائران در خلال ماه محرم الحرام آماده است و برای همین منظور بیست هزار نیرو در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این طرح با همکاری فرماندهی عملیات فرات مرکزی اجرا می شود و قابل تغییر است.
رئیس پلیس کربلا از ساکنان و هیئت های عزاداری حسینی (ع) خواست که به تدابیر امنیتی برای حفظ سلامت‌شان پایبند باشند.
شایان ذکر است که در پنج انفجار خودرو بمبگذاری شده در کربلا شماری شهید و زخمی شدند.