براساس گزارش این گروه نظارتی 20 تن از کشته شدگان را غیرنظامیان، 226 تن را نیروهای مسلح واحدهای حمایت مردمی کرد، 9 تن را مخالفان سوری و گردان‌های اسلامی حامی واحدهای حمایت مردمی کرد تشکیل می‌دهند.

این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گمان می‌رود تعداد حقیقی افراد کشته شده دو برابر آنچه باشد که تاکنون ثبت شده است و علت آن هم رازداری و مخفی کاری بیش از حد از جانب دو طرف است. همچنین دسترسی به این شهر تحت تصرف داعش بسیار مشکل است.

دیده بان حقوق بشر سوریه در سال 2006 و بدون وابستگی به هیچ گروه سیاسی شکل گرفت. اعضای این گروه خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در سوریه را رصد و ثبت می‌کنند و با سازمان‌های بین‌المللی همکاری دارند.