انور مسلم در سخنانی با اشاره به اینکه یک تانک داعش شرق شهر کوبانی را بمباران کرد، افزود: نیروهای کرد شماری از تجهیزات نظامی داعش را منهدم کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه حملات هوایی آمریکا به دور از مناطق پیرامونی شهر کوبانی است، اضافه کرد: بسیاری از دختران و پسران جوان کرد برای دفاع از کوبانی وارد این شهر شدند.

 

باشگاه خبرنگاران