با پیشروی نیروهای نظامی عراق در داخل پالایشگاه بیجی، عناصر داعش دست به آتش زدن تاسیسات این پالایشگاه زدند تا به زیرساخت های عراق ضربه بزنند.

ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی این کشور در روزهای اخیر توانستند که محاصره نیروهای محافظ پالایشگاه بیجی را بشکنند.

نزدیک به 300 نیروی نظامی عراق وظیفه محافظت از پالایشگاه بیجی را داشتند که با مقاومت در برابر نیروهای داعش، مانع از اشغال این پالایشگاه آنها شدند.

پالایشگاه بیجی از پالایشگاه های بزرگ عراق است که در استان صلاح الدین قرار دارد.

داعش با اشغال پالایشگاه بیجی به دنبال به دست آوردن یک منبع درآمد جدید و نیز فرآهم آوردن سوخت برای ناوگان خودرویی خود بود.