خون برای زندگی

 بخشش برای آرامش

و هرکس یک انسان را از مرگ نجات دهد، مثل این است که همه را از مرگ نجات داده. [1]

شما هرگز به خیر نمی‌رسید، تا آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. [2]

‌‌مؤمنان‌‌، فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود‌‌، دل‌هایشان ترسان ‌‌می‌شود‌‌، و هنگا‌‌می‌که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان ‌‌می‌افزاید‌‌، و بر پروردگارشان توکل ‌‌می‌کنند. هم آنان که نماز را برپا ‌‌می‌دارند و ازآنچه به آنان روزی داده‌ایم‌‌، انفاق ‌‌می‌کنند. ‌‌مؤمنان واقعی و حقیقی فقط آنانند‌‌؛ برای ایشان نزد پروردگارشان درجاتی بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانی است. [3]

پیوند توصیه‌‌‌های عمیق و حیات بخش الهی در قرآن، کتاب آسمانی ما انسان‌ها، و عمل به آن در زندگی بشر بالاترین دستورالعمل نجات است.

تدبر در آیاتی که در ابتدای این متن آمده است، گویای این مطلب است که مؤمن واقعی از بهترین چیزی که دارد، انفاق ‌‌می‌کند و چه چیز بهتر از جان است که با خون، مادۀ حیات بخشی که روزیِ خداداد ماست تجلی ‌‌می‌یابد.

اهدا کنندۀ خون فرشتۀ نجات بخشی است که با روزی پاکی که خداوند در رگ‌هایش قرار داده است به دیگر بندگان خدا ‌‌می‌بخشد. بخشایشی بی چشمداشت که زندگی ‌‌می‌آفریند، هر بار اهدا، سه زندگی.

عظمت این کار با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، وقتی ‌‌می‌بینیم خداوند نجات جان یک تن را برابر با نجات همۀ انسان‌ها قرار داده است. ما در خیل فرشتگان اهداکنندۀ خود کسانی را داریم که تاکنون بیش از 300 بار جان همۀ انسان‌ها را نجات داده‌اند.

فرشتگانی که بر زمین گام بر‌‌می‌دارند و از برکت خود سلامت را به جامعه ‌‌می‌بخشند؛ نه فقط با خون خود، که با خود مراقبت دقیقی که به واسطۀ مسئولیت این امر مقدس بر دوش دارند، الگویی برای اطرافیان خود ‌‌می‌شوند.

این سنت زندگی بخش بالاترین سود را برای آنان دارد، زیرا خیر و برکتی که خداوند کریم به آنان وعده کرده زندگی آنان را احاطه کرده است.

چندی است این سنت مقدس با آیین‌‌‌های مذهبی تشیع یعنی نذر و عاشورا نیز پیوند خورده است. این پیوند مقدس ضمن تغییر مسیر آیین‌‌‌هایی چون قمه‌زنی، خیل عزاداران حسین ( ع) را به پایگاه‌‌‌های انتقال خون کشانده است؛ تا جایی که امکانات پایگاه‌‌‌های انتقال خون جوابگوی درخواست اهداکنندگان در ایام سوگواری محرم و اربعین نیست و نذر خون وارد عرصۀ جدیدی به نام پذیره‌نویسی نذر خون شده است.

فتاوی لازم نیز برای این کار دریافت شده است که قبول نذر عزاداران را در اولین فرصتی که خون نیاز باشد تأیید ‌‌می‌کند. (مراجعه به سایت www.ibto.ir) بدین ترتیب همه ساله به برکت نهضت سرخ عاشورا و خونی که در آن ظهر تفته در کربلا جاری شد، رگ‌های تشنۀ بیماران نیازمند به خون حیاتی تازه ‌‌می‌یابند و رنگ زندگی ‌‌می‌گیرند.