نمی‌دانم، ولی فکر می‌کنم خودم را گول می‌زنم که می‌گویم منتظر دوشنبه‌ام تا به شما سلام کنم!
شاعر از زبان من گفت که:
هرگز دمی ز یاد تو غافل نبوده‌ایم
یا گفته‌ایم نام تو را، یا شنیده‌ایم