عزرائیل اشک می‌ریزد، میکائیل و جبرائیل قند می‌­سابند، اسرافیل اسفند دود می‌کند، همه­ ملائک دعوت هستند. هرچه باشد عروسی ساقی و کوثر است. علی و فاطمه. چه تقارن زیبایی...

حسین غربت را از پدر و آتش را از مادر به ارث برد ولی آب به او نرسید – مهریه مادرش – امروز به خاطر شادی دل علی و فاطمه عاشورا می‌خوانم و به حسین سلام می‌دهم.