کوتاه و شنیدنی

کوتاه و شنیدنی فایل های صوتی با زمان کمتر از ۱۰ دقیقه است که در سه قسمت مهمانی دل، حرف حساب و داستان تقسیم بندی شده اند. کوتاه و شنیدنی از سخنران های مختلفی تهیه شده است.

خریداری زمین های کربلا توسط امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام مهدی دانشمند
حکومت سیدالشهداء در آخرالزمان
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام مهدی دانشمند
تشرف آقا سید عبدالهادی شیرازی درباره ی عزاداری امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
سخنرانی حضرت زینب در دربار عبیدالله
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
آگاه کردن کوفیان بر دروازه ی شهر
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
درخواست صبر عظیم حضرت زینب (س) در شب عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
معنای صفت عقیله ی بنی هاشم
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
درخشان ترین صفات حضرت زینب (س)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب
عزاداری امام حسین (ع) سنگ محک خلقت
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
شیرین بودن عزاداری امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
نعره شیطان در برپایی عزای امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
عظمت حق شیعه در عزاداری امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
رنگ و بوی حسینی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
جایگاه زائران امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
نور امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
فقیر بودن در دستگاه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
قدم گذاشتن در راه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
مقام داشتن در دستگاه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام حامد رضا معاونیان
اخلاص در نوکری امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
نوکری امام حسین (ع) مانع انجام گناه
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×