فریم تصویر

آلبوم اصحاب سفینه النجاه از حجت الاسلام ریاضت محرم ۹۶

حجت الاسلام محمود ریاضت

خلاصه آلبوم:


 

شب اول محرم: بوی نوکری امام حسین (ع)

شب دوم محرم: خصائص سفینه النجاه

شب سوم محرم: ویژگی های اصحاب سفینه امام حسین (ع)

شب چهارم محرم: حب اولیاء خدا

شب پنجم محرم: راه های رسیدن به به سفینه اصحاب

شب ششم محرم: ویژگی های شهدای کربلا

شب هفتم محرم: شرایط حبیب خدا شدن

شب هشتم محرم: محبوب بودن اهل بیت (ع)

شب نهم محرم: صداقت در راه امام حسین (ع)

شب دهم محرم: مودت و محبت به اهل بیت (ع)


 

تاریخ سخنرانی:‌ محرم ۱۳۹۶

۱۱
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

نعره شیطان در برپایی عزای امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
رنگ و بوی حسینی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
نور امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
قدم گذاشتن در راه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
اخلاص در نوکری امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
نوکری امام حسین (ع) مانع انجام گناه
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
ویژگی های کشتی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
سوار شدن بر کشتی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
شاخص اصحاب سفینه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
ثبت شدن در اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
اسامی سرزمین کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
خصائص اصحاب سفینه امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
راه های رسیدن به مقام اولیاء الهی
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
حکایت استقبال امام حسین (ع) از یزید بن ثبیط
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
محب امام حسین (ع) بودن
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
مجوز های ورود به کشتی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
عشق خدا به امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
معنای کشتی نجات امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
جنون منطقی برای امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
کرامت امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
هدایت توسط امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
توفیق حضور در مجلس امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
ویژگی های اصحاب سفینه
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
عشق به خدا در بیان امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
تعداد اصحاب امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
نماز شب در شب عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
زیبایی خدا در بیان حضرت زینب (س)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
اذن حضرت قاسم (ع) از امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
ویژگی شیعیان در بیان امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
روضه حضرت علی اکبر (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
ثواب اعتکاف در یبان امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
تجلی ویژگی ها در کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
راه های نجات در رسیدن به خدا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
روضه ی حضرت عباس (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
دوست داشتن امام حسین (ع) در عمل
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
کینه ی غدیر در جریان کربلا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
اعمال شب عاشورا
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
بهترین نوع توسل در بیان امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
مجوز سوار شدن بر کشتی امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
اهمیت شب اول محرم
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت
وداع امام حسین (ع)
کوتاه و شنیدنی (سخنرانی کوتاه) از حجت الاسلام محمود ریاضت


×


×


×


×


×


×


×


×


×


×
فراموشی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

×
ارتباط با ما

پیام های خود را از این طریق برای ما ارسال نمایید.

×