به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام»، حرم شریف حضرت مسلم علیه‌السلام در قسمت شرقی مسجد کوفه واقع‌شده و بالای ضریح گنبدی قرار دارد که سطح بیرونی آن کاشی‌کاری شده است. 

حرم مسلم بن عقیل علیه‌السلام چندین بار مرمت، بازسازی و توسعه پیدا کرده است. در سفرنامه ثیبور آمده از روی کتیبه‌ای که بالای مرقد مسلم بن عقیل علیه‌السلام و هانی بن عروه قرار داشته، فهمیده می‌شود محمد بن محمود رازی و ابوالمحاسن بن احمد شیرازی در سال 681 هجری آن را بناکرده‌اند، در سال 1380  قمری، صحن اطراف ضریح مسلم بن عقیل علیه‌السلام و قبر هانی بن عروه توسعه‌ یافته و رواق‌هایی در آن ساخته شد؛ به‌طوری‌که هر دو مرقد را یک دیوار احاطه کرد.

در کتاب المراقد آمده شیخ طعمه کوفی، رئیس نگهبانان حرم، قطعه‌های ضریح دیگری را که متعلق به قبر حضرت مسلم علیه‌السلام بوده، نشان داده که تاریخ ساخت آن به سال 1055 هجری بازمی‌گردد و آن‌طور که در یکی از کناره‌های ضریح نوشته‌ شده، زن بزرگواری به نام امّ آغاخان، آن را ساخته و وقف کرده است. همچنین در ربیع‌الاول سال 1232 هجری، نواب حافظ محمد عبدالحی خان، حرم را تجدید بنا کرد. تاریخ تجدید بنای حرم در ضمن اشعاری که بیت آخرش «هی باب حطه فادخلوها سجّداً» است، آمده که به حروف ابجد،  1232 (همان سال تجدید بنا) می‌شود.در سال 1384 هجری، حاج محمد رشاد مرزه، بنای مرقد و صحن را بازسازی کرد. در سال 1387 هجری، حاج محمدحسین رفیع بهبهانی کویتی به دستور مرحوم حکیم، گنبد را طلاکاری کرد.

 


به نقل از فارس