به گزارش کرب و بلا، کنفرانس بین‌المللی روابط عتبات روز گذشته با حضور نمایندگان اعتاب مقدسه عراق و دیگر اعتاب جهان در نجف اشرف برگزار شد.

 

این کنفرانس با هدف تقویت ارتباط میان عتبات مقدس و زیارتگاه‌های جهان جهت ارائه بهترین خدمات به زائران و بررسی راهکارها جهت ارتقای خدمات‌رسانی برپا شد.

 

نمایندگان آستان علوی، عتبه حسینی، آستان عباسی، نماینده تولیت مسجد مقدس جمکران، آستان قدس رضوی و ... از جمله شرکت‌کنندگان در این رویداد بین‌المللی بودند.

 

نظرات ارائه شده در این کنفرانس پس از بررسی در قالب بسته‌های پیشنهادی در اختیار تولیت آستان‌های مقدس قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود خدمات‌رسانی به زائران و ارتقای روابط بین اعتاب مقدسه به کار گرفته شود.

 

شرکت‌کنندگان در پایان این کنفرانس مراسم زیارت حضرت علی (ع) را به همراه خادمان آستان در صحن علوی به جا آوردند.