به گزارش کرب و بلا، این روزها شهر نجف اشرف و بارگاه نورانی امیرمؤمنان حضرت علی (ع)، غرق در بارش رحمت الهی است و نزول باران در صحن و سرای مطهر علوی زیبایی و جلوه خاصی نصیب زائران ومجاوران نموده است.