به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»،  با توجه به نیاز جامعه به بیمارستانهای تخصصی و به منظور آموزش و استفاده از پزشکان متخصص و تلاش برای به وجود آوردن فرصت های شلغی در شهر کربلا، دو بیمارستان تخصصی در این شهر مقدس در حال احداث است.

مناف فؤاد، رئیس بخش پروژه ها و دستاوردهای حرم مطهر امام حسین علیه السلام در این باره گفت: این بیمارستانها که شرکت های متخصص از کشورهای اسپانیا و کانادا و به اشراف مستقیم حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام ساخته می شوند، تا حدود 2 سال آینده قابل بهره برداری است.

 


برگرفته از شیعه ویوز