به گزارش کرب و بلا، اعضای سازمان جهانی «حسین کیست؟» " who is Hussain" با حضور در شهر «کینشاسا» پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو، مقدار قابل توجهی اقلام خوراکی و بسته‌های غذایی جمع آوری شده را میان نیازمندان توزیع کردند.