به گزارش پایگاه تخصصی امام حسین علیه‌السلام کرب‌وبلا: آستان مقدس حسینی در نظر دارد تل زینبه را به مساحت 3000 متر مربع گسترش دهد.

بخش پروژه‌های مهندسی و فنی این آستان تأکید کرد که قرار است تل زیبنیه جدید 4 طبقه داشته باشد که دو طبقه آن زیرزمینی باشد و مساحت آن نیز ده‌ها برابر افزایش یابد.

این در حالی است که تل زینبیه برای بازسازی به روی زائران بسته است و پس از آن نیز عملیات گسترش مساحت آن آغاز خواهد شد.