به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، سایت جمعیت وفاق بحرین اعلام کرد: تعرض به حسینیه‌های مناطق المحرق و رأس رمان در روزهای جمعه و شنبه گذشته که پرچم های عزای حسینی در آنجا نصب شده بود، نشان می دهد که عوامل رژیم آل خلیفه عاملین این تعرض بوده اند .
نیروهای رژیم آل خلیفه در ماه محرم نیز بارها به حسینیه ها و مساجد حمله کردند و پرچم ها و نمادهای عاشورایی را پاره کردند و شکستند.
بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم آل خلیفه تاکنون ده ها بار به عزاداران حسینی توهین کرده اند .
جمعیت وفاق خاطرنشان کرد که به زودی گزارشی را درباره تعرض به مقدسات دینی مردم بحرین به سازمان های حقوقی بین المللی و هاینر بیلفلد گزارشگر ویژه آزادیهای دینی سازمان ملل متحد خواهد  فرستاد.
سایت وفاق همچنین از وورد ناگهانی نیروهای رژیم به منزل یکی از شهروندان بحرینی در منطقه المصلی خبر داد و اعلام کرد که ورود ناگهانی به منازل مردم بیانگر عدم پایبندی عوامل رژیم به هیچ یک از معیارهای انسانی و دینی است.
سایت وفاق خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی از هر پیگرد و محاکمه ای مصون هستند بنابراین مسئولان بحرینی نیز در جرایمی که این نیروها مرتکب می شوند، همدست هستند.

 

resized_318930_650.jpg

 

resized_318929_299.jpg

 

resized_318928_665.jpg

 


به نقل از تابناک