به گزارش کرب‌و‌بلا، طویریج که نام دیگر آن "هندیه" است نام منطقه‌ای در 10 کیلومتری کربلاست که در زمان قیام امام حسین (ع) محل قبیله بنی‌اسد بوده و عزاداران حسینی در کربلا به رسم دیر رسیدن این دسته در عصر عاشورا به کربلا، مراسم عزاداری خود را از این منطقه آغاز می‌کنند و تمام 10 کیلومتر را با پای برهنه و هروله‌کنان لبیک می‌گویند.

 در این نوع عزاداری، عزاداران با پای برهنه از شهری در نزدیکی کربلا خودشان را به حرم امام حسین (ع) می‌رسانند و پس از زیارتی‌ کوتاه آنجا را ترک می‌کنند.

این مراسم قبل از نماز ظهر و عصر از منطقه طویریج آغاز شده، به گونه‌ای که عزاداران نماز را در میانه‌ راه و در نزدیکی خیمه‌گاه اقامه کرده و پس از خاموش کردن خیمه‌های آتش گرفته، خود را دوان دوان و هروله‌کنان به قبله عشاق حرم حسین بن علی (ع) می‌رسانند.

گزارش تصویری از عزاداری دسته طویریج در کربلا مربوط به عاشورای امسال را در ادامه می‌بینید: