به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، بولس سلامه، ادیب و شاعر برجسته لبنانی است. او که در اشعار گوناگون خود درباره امیر مومنان و سید الشهداء به بیان مراتب عشق و اخلاص و اعتقاد و دل بستگی پرداخته، می نویسد:

«شاعر عرب چه مسلمان باشد و چه مسیحی، به اسلام مدیون است چرا که ممکن نیست قلمی به فصاحت بر گیرد مگر آنکه نمی از باران قرآن قلمش را تر می کند و نمی تواند سرمه بیان در چشمی کشد جز آنکه از سبزه زار این آیین بهره گیرد. و من از کودکی شیفته قرآن مجید و تاریخ اسلام بوده ام و هرگاه شهادت امیر مومنان علیه السلام و فرزندش حسین علیه السلام را به خاطر می آورده ام شعله یاری حق و ستیز به باطل در سینه ام زبانه می کشیده است.»

«شاید کسی اعتراض کند و بگوید چرا یک مسیحی به تشریح تاریخ اسلام پرداخته است... آری من مسیحی ام، لیکن مسیحی ای که افقی گسترده دارد نه منظری تنگ.... اینک می توانی مرا از شیعیان به شماره آوری ... اگر تشیع یعنی محبت علی و اهل بیت بزرگوار و پاک او و قیام بر علیه ظلم و دردمندی از آنچه بر سر حسین و فرزندانش آمد، اگر شیعه این است من شیعه ام.»

 


به نقل از خبرآنلاین