یک جوان دانمارکی که اسمش توسط رسانه‌های عراقی منتشر نشده، اعلام کرده است که اسلام بهترین دین‌های آسمانی است که انسان را به ساحل آرامش و امنیت می‌رساند.

   وی گفته است که همه ادیان آسمانی را مطالعه کرده است و اسلام را تنها راه رسیدن به خدا می‌داند و مذهب اهل بیت علیهم السلام را محق می‌داند.

   این جوان دانمارکی درباره علت اسلام آوردن در صحن حسینی علیه السلام به تأثیرات قیام حسینی بر خود اشاره کرد و گفت: امام حسین علیه السلام و اصحاب او گروهی کوچک اما بر حق بودند که در برابر ظلم و طغیان ایستادگی کردند.

منبع : شبکه امام حسین علیه السلام