به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، شهردار بیرجند در مراسم رونمایی از این المان اظهار کرد: المان کتیبه عاشورایی به شکل استوانه و با تکنیک بتون مسلح و بتون گلاسه اجرا شده است.
عباسعلی مدیح بیان کرد: این المان عاشورایی در ارتفاع 7.7 متر و مساحت 35 متر مربع ساخته شده است.
وی با بیان اینکه طرح این نماد شش ماه پیش به شهرداری ارائه شد، بیان داشت: با همکاری و همدلی 20 نفر از هنرمندان و اساتید برجسته هنر استان این المان در طول 40 شبانه روز به اتمام رسید و آماده رونمایی شد.
شهردار بیرجند طول خطوط به کار رفته در این اثر هنری معنوی را  90 متر اعلام کرد و افزود: 72 دست در سه حلقه به گرد استوانه چرخیده که نشان دهنده تایید شهیدان عاشورایی بر حمایت از امام زمان خویش است.

 

184907_214.jpg

 


به نقل از  عقیق