خبرنگار شبکه العالم از نجف گزارش داد:
 بر اثر انفجار در محل تجمع کارگران در خیابان الهاتف در شهر نجف، 20 نفر مجروح شدند.