به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، با شروع ماه محرم، شیعیان در هر جای جهان به سوگواری و عزاداری سالار شهیدان ابا عبدالحسین علیه السلام می پردازند، اما شیعیان کشمیر از سوگواری برای امام حسین علیه السلام برای مدت دو دهه است که محروم هستند. شیعیان کشمیر این ممنوعیت را نقض آشکار آزادی مذهبی نامیده اند و از جامعه بین الملل در خصوص این موضوع درخواست کمک کرده اند.

شیعیان کشمیر اظهار کرده اند که حتی اگر امسال این اجازه جهت سوگواری داده نشود، آنان مراسم سوگواری را به جا خواهند آورد.

 


به نقل از شیعه نیوز