بر اساس گزارش های رسیده دفاتر حضرات آیات سید علی حسینی سیستانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، امروز شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام نمودند .
منبع : شیعه نیوز