این آئین معنوی یکی از رسوم دیرین مردم روستای انجدان استان مرکزی است که در عزاداری ماه محرم برگزار می‌شود. قدمت این مراسم کهن به دوره تیموری و صفویه می‌رسد.