به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام»، هیئتی از برادران اهل سنت استان دیاله عراق به زیارت مرقد مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام مشرف شدند. 
اسماعیل طه محمد شیخ عشیره الجوران در استان دیاله اظهار داشت: این هیئت متشکل از 20 نفر از اهالی استان دیاله است که برای زیارت مرقد مطهر امام حسین علیه السلام به این استان مشرف شدیم. 
وی افزود: این هیئت با پیام اینکه ملت عراق ملتی واحد و یکپارچه است و همچنین فکر طائفی و تفرقه، توطئه ای خارجی است به این استان مشرف شد. 
وی نقش مرجعیت دینی اعلا در نجف اشرف و توجیهات ایشان در سالهای گذشته در فتنه شکنی و حفظ وحدت کشور و حل مشکلات را مهم و قابل تقدیر دانست. 
همچنین شیخ عبدالامیر جورانی شیخ عشیره الجوران در استان کربلا اعلام نمود: این زیارت پاسخی محکم به کسانی است که با درخواستهای بیگانگان، می خواهند عراق را تقسیم کنند، وی از عشایر عراقی خواست این اقدام را الگو قرار داده و با اقدامات متشابه فرصت توطئه افکنی را از دشمنان بگیرند. 

 


به نقل از وب سایت رسمی آستان قدس حسینی